EXPERTS

Marline Stoffer

MARLINE STOFFER

COACH EN MANAGING PARTNER

Arjan Offerhaus

ARJAN OFFERHAUS

COACH

Erik Reijtenbagh

ERIK REIJTENBAGH

COACH

Marijke van der Heijden

MARIJKE VAN DER HEIJDEN

COACH

Elsbeth Boerboom

ELSBETH BOERBOOM

COACH

Finie Kuunders

FINIE KUUNDERS

COACH

Siebelien Felix

SIEBELIEN FELIX

COACH

Esther Celosse

ESTHER CELOSSE

COACH

MARLINE STOFFER

COACH EN MANAGING PARTNER
gespecialiseerd in begeleiding van professionals; executive search, coaching en mediation

Marline Stoffer, de mensen waar ik mee werk zijn de sleutel tot hun eigen succes. Ik draag daaraan bij door te spiegelen, (kritische) vragen te stellen en zonodig te adviseren. Hierdoor ontstaat meer inzicht en dat vertalen we in kansen en mogelijkheden. Heel concreet; om waarde toe te voegen aan mensen en daarmee ook aan organisaties. Dit kan op verschillende manieren worden aangepakt en is altijd maatwerk. Soms ook met een “out-of-the-box” aanpak. Uiteindelijk moet het best mogelijke resultaat worden behaald. Bij voorkeur voor de lange termijn!

gespecialiseerd in: begeleiding van professionals; executive search, coaching en mediation

Marline maakte kennis met executive search toen ze van de advocatuur naar het bankwezen overstapte. Een kennismaking die zo goed beviel dat ze al ruim 15 jaar zelf dit vak uitoefent. Het past perfect bij haar passie om mensen te helpen hun volle potentieel te realiseren. Ze adviseert organisaties en coacht professionals in diversiteit, leiderschap-, loopbaan-, en talentontwikkeling. Daarbij maakt ze actief gebruik van haar (internationale) werkervaring. Voor mediation koppelt ze haar analytische-, communicatieve – en luistervaardigheden aan haar warme interesse in mensen om hen te helpen een win-win resultaat te behalen. Marline is initiatiefnemer en managing partner van 360Careers.Zij is MBTI gecertificeerd en werkt in verschillende talen.

ARJAN OFFERHAUS

COACH
gespecialiseerd in communicatie- en presentatie, interne communicatie en brainstorm sessies.

Communicatie-advies & training spreken me aan vanwege de grote diversiteit in problematiek en contacten. Dit heeft me geleerd en geïnspireerd om goed te luisteren en me snel zaken eigen te maken, energiek, flexibel en creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen, mensen te motiveren en te enthousiasmeren.
Ieder maakt zijn persoonlijke ontwikkeling door tijdens een training en wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is een opbouwend kritische blik, een creatieve geest en humor onontbeerlijk.

Arjan is gespecialiseerd in: communicatie- en presentatie, interne communicatie en brainstorm sessies.

Arjan Offerhaus is jurist, heeft jaren lang in marketing communicatie en reclame gewerkt. Sinds 2000 geeft zij communicatie-advies en trainingen op uiteenlopende terreinen.
De trainingen zijn er op gericht mensen plezier te geven in communicatie. Iedereen kan zichzelf immers verbeteren op dit vlak. Doel is gesprekken, interactie en presentaties effectiever en boeiender te maken en de interne communicatie te versoepelen, door het beste uit eenieder te halen en de juiste vaardigheden toe te voegen.
Iedere organisatie en individu heeft zijn eigen karakter en problematiek. Daarom wordt elke training ontwikkeld in overleg. Primair bij de trainingen staan zelfvertrouwen, durf, plezier en originaliteit.
Trainingen zijn o.a.: Communicatie & Presentatie, Express Yourself, Interne communicatie, Sollicitatie, Vergaderen, Conflicthantering, Assertiviteit, Leiding geven.

ARJAN OFFERHAUS

COACH
gespecialiseerd in de assessment center methodiek, e-assessments, loopbaan coaching en outplacement

Erik Reytenbagh, is afgestudeerd in de organisatie- en klinische psychologie en bezit als consultant en zelfstandig ondernemer inmiddels meer dan twintig jaar vakgerichte ervaring met het beoordelen en ontwikkelen van talenten in organisaties. Hij adviseert organisaties op het gebied van talentmanagement en is tevens coach op het gebied van werk en loopbaan.

Erik is gespecialiseerd in de assessment center methodiek, e-assessments, loopbaan coaching en outplacement. Hij heeft ervaring met een breed scala aan psychometrische testen en is MBTI gecertificeerd.

Ieder mens heeft naar mijn mening een talent factor en het zijn die talenten die maken dat mensen zich in hun werk kunnen ontplooien en onderscheiden. Met plezier klinkende resultaten behalen, daar gaat het wat mij betreft in de kern om. Het is dus belangrijk dat werk aansluit op de daadwerkelijke drijfveren. Belangrijker dan een test of assessment is de adviseur zelf. Een timmerman heeft niets aan goed gereedschap, als hij niet weet hoe hij een stoel moet maken.

Marijke van der Heijden

MARIJKE VAN DER HEIJDEN

COACH
gespecialiseerd in systemisch coachen, counseling, consultancy en training

Marijke van der Heijden, heeft veel kennis van en inzicht in ontwikkelingsprocessen. Ze is creatief en ze heeft gevoel voor humor. Ze voorziet cliëntvragen van een realistisch kader zonder te versimpelen. Ze weet ruimte voor anderen te creëren. Ze biedt nieuwe perspectieven en begeleidt graag out-of-the-box denken. Hierbij benut ze creatieve processen om onder de oppervlakte te kijken en te zoeken naar deels onbewuste thema’s. Haar kennis van – , interesse in – en vooral liefde voor de beeldende kunsten helpt daarbij.

MARIJKE is gespecialiseerd als systemisch coach, counselor, consultant en trainer voor individuele cliënten en teams.

Marijke begeleidt inmiddels ruim vijfentwintig jaar professionals in complexe werksituaties. Als coach en counselor faciliteert zij de persoonlijke groei van cliënten. Zij ondersteunt mensen bij het vinden van hun persoonlijk leiderschap d.m.v. rol onderzoek. Samen zoeken en het denken delen, dat kenmerkt haar aanpak. Haar werkveld omvat zowel young professionals als senior managers. Als consultant is zij sterk in het creëren van een veilige en vruchtbare omgeving voor leer- en veranderprocessen. Ze stimuleert en weet grenzen aan te geven. Marijke heeft veel ervaring als trainer van medewerkers en leidinggevenden van divers pluimage, van advocaten en adviseurs uit het bedrijfsleven tot collega-trainers.

Voornaam Achternaam

ELSBETH BOERBOOM

COACH
gespecialiseerd in het coachen van professionals, visie- en strategieontwikkeling voor individuen of teams.

Elsbeth Boerboom, is een betrokken coach en adviseur. Zij biedt individuen en teams ruimte voor reflectie op hun werk, situatie en de toekomst. In een veilige omgeving kunnen ook persoonlijke dilemma’s die onder professionele vragen liggen aan de orde komen. Haar kracht is het brengen van helderheid in complexe situaties, het bieden van nieuwe gezichtspunten en het verbinden van mensen en ideeën. Met een luisterend oor, een warm hart en een scherpe geest.

Elsbeth is gespecialiseerd in het coachen van professionals. Professionals die stil willen staan bij werk gerelateerde vragen.

Soms ligt de nadruk meer op het persoonlijke vlak (bv persoonlijke effectiviteit en bewuste keuzes maken), soms meer op het professionele vlak (bv vormgeven aan samenwerking en leiderschap). Met aandacht voor duurzame zakelijke resultaten.Elsbeth Boerboom draagt graag bij aan een (werk)omgeving waarin mensen met plezier hun talenten inzetten. Met belangstelling voor diversiteit en het bevorderen van vrouwelijk talent.Zij is sparringpartner voor managers en ondernemers en kent de specifieke problematiek van familiebedrijven. Elsbeth Boerboom heeft een achtergrond in de advocatuur en bedrijfsleven en maakt gebruik van verschillende begeleidingsmethodieken o.a. gebaseerd op systemisch werken TA en NLP. Zij werkt in het Nederlands en Engels.

Finie Kuunders

FINIE KUUNDERS

COACH
Lifecoach, verlies- en rouwcounselor en trainer.

Finie Kuunders is een ervaren psychosociaal begeleider. In 2005 begonnen als coach4juniors, daarna werkzaam als loopbaanconsulent en heden begeleidt ze volwassenen, zowel individueel als partnerrelaties. Door haar achtergrond in de ondernemers-, (internationale) zaken- en financiële wereld begrijpt ze de omgeving waarin haar cliënten opereren.  In 2011 heeft ze haar boek uitgegeven: Innerlijke ontsluiering.

Finie is gespecialiseerd als lifecoach, verlies- en rouwcounselor en trainer.

Finie faciliteert bewustwordings- en verwerkingsprocessen. Ze legt accent op zijn. Jezelf zijn, je uiten en je realiseren in overeenstemming met wie en zoals je bent. Haar cliënten kunnen vanuit eigenaarschap hun leven enerzijds optimaal inrichten en zinvol invullen. Dit biedt basis om te floreren en te excelleren. En anderzijds kan daarbij (alsnog) afscheid genomen worden van wat dierbaar en kostbaar in het leven is. Zingeving komt bij haar volop aan bod. Finie begeleidt bij navigeren op wat er toe doet en bij transformeren van knel- en pijnpunten. Dit resulteert in persoonlijk groei en een verbeterd welbevinden. Dit komt vanzelfsprekend het professionele functioneren ten goede.

Siebelien Felix

SIEBELIEN FELIX

COACH
gespecialiseerd in systemisch werken, coach, counsellor, en trainer

Siebelien Felix, heeft een ‘open-mind’ en een brede belangstelling. Zij is op zoek naar grenzen en weet deze te verleggen. Nieuwe uitdagingen stimuleren haar. Haar instelling is positief kritisch en scherp. Siebelien weet mensen in hun waarde te versterken en hen kracht te geven. En zo kan zij mensen aanzetten tot het ontdekken van onontgonnen gebieden. Ze heeft een goed oog voor complexe situaties en omstandigheden en staat enthousiasmerend voor groepen en naast individuen. Zij leest alles wat los en vast zit en houdt van fotograferen.

Siebelien werkt al meer dan vijftien jaar als systemisch consultant, coach, counselor, en trainer. Zij is MBTI expert.

ls coach en counsellor begeleidt en ondersteunt ze cliënten d.m.v. rolonderzoek. Zij kan goed luisteren en doorvragen en helpt de cliënt het onderwerp in een bredere context te plaatsen. Waar nodig zal zij confronteren.Als consultant heeft Siebelien veel ervaring in het begeleiden van bedrijven tijdens de implementatie van veranderingsprocessen. Al jaren begeleidt en traint ze collega-trainers, consultants, coaches en leidinggevenden in de HR-sector. Siebelien is als associate verbonden aan OPP en verzorgt kwalificatietrainingen MBTI. Zij is eveneens gekwalificeerd in 16pf en Firo-B. Haar expertise ligt bij ontwikkelassessments. Haar werkterrein omvat Nederland en het buitenland, van Estland, Engeland tot Maleisiê.

Esther Celosse

ESTHER CELOSSE

COACH
gespecialiseerd in begeleiden van strategische LEAN implementaties.

Esther Celosse, is een ervaren management trainer en adviseur. Ze is gecertificeerd executive coach en mediator met kwalificaties in de toepassing van MBTI en NLP technieken. Haar achtergrond als jurist en bedrijfskundige, haar pragmatische en no-nonsense aanpak en genoemde ervaring maken haar al jaren de natuurlijke partner voor executive managers binnen strategische veranderingsprocessen. Voordat ze als zelfstandige aan de slag ging, heeft ze gedurende 20 jaar carrière gemaakt in het internationale bank- en trustwezen. Esther heeft zowel in Europa en als in Zuid-Amerika gewoond en gewerkt.

Esther is gespecialiseerd in het begeleiden van strategische LEAN implementaties.

Esther Celosse ondersteunt executive managers in strategische veranderingsprocessen. Met haar pragmatisch en no-nonsense aanpak begeleidt zij managers in LEAN organisaties in de financiële sector middels trainingen, workshops en ‘on the job’ coaching. Zij zorgt er daarbij voor dat de vereiste mentaliteitsverandering tot stand komt.
Tegenwoordig houdt zij haar kantoor in haar woonplaats in Frankrijk. Daarvandaan opereert zij in projecten bij internationale financiële bedrijven in Nederland, Belgie, Engeland, Luxemburg en Frankrijk.